Renovada la Junta Directiva de la FEAGC

La Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales (FEAGC) ha renovat la seua junta directiva en les eleccions celebrades el passat dia 11 de novembre de 2017. La composició de la nova...

III Conferència Estatal per la Cultura

L’Associació de Gestors i Gestores Culturals del País Valencià  (AGCPV) participa en la “III CONFERÈNCIA PER LA CULTURA” organitzada per la Federación Estatal de Asociaciones de Gestores...