Àrea de Socis

La Zona de Socis de la web de l’AGCPV té com a principal funció ser una eina de documentació i comunicació interna sobre els temes que afecten a l’associació i als seus associats.
Els continguts d’aquesta secció són d’accés exclusiu per als nostres associats i per a entrar es necessita disposar de la clau d’associat.

L’estructura de continguts serà dinàmica i les respectives seccions s’aniran ampliant i completant gradualment amb noves seccions i més documentació.