Organització

L’AGCPV és una associació democràtica de caràcter no lucratiu que s’organitza al voltant dels seus òrgans de govern: Assemblea General, Comissió Executiva i Comissions de treball.

La comissió executiva és l’encarregada de la direcció,  administració i representació de l’associació. Actualment està constituïda per:

 • President: José Mª Bullón Torres
 • Vice-presidenta: Mª Angeles Marchirant Vila
 • Secretaria: Marian Varea Grau
 • Tresorera: Anna B. Espasa Alcañiz
 • Vocals:
  • José Ayelo Pérez
  • Eudald González Casanova
  • Teresa JuanTato
  • Carlos Madrid Castillo
  • Mar Jiménez Nadal
  • Joangre Maria i Femenia
  • Mª José Hernandez Mora
  • Antoni Valesa Monfort