Organització

L’AGCPV és una associació democràtica de caràcter no lucratiu que s’organitza al voltant dels seus òrgans de govern: Assemblea General, Comissió Executiva i Comissions de treball.

La comissió executiva és l’encarregada de la direcció,  administració i representació de l’associació. Actualment està constituïda per:

 • Presidenta: Mª Luisa Serra Muñoz
 • Vice-presidenta: Mª Angeles Marchirant
 • Secretaria: Encarna Dolz Sanchis
 • Tresorera: Teresa Boix Yago
 • Vocals:
  • José Mª Contelles Romero
  • Josep Mª Bullón
  • Ximo Guarro
  • Miguel Santamaria Cuello
  • Toni Pastor