La Federació Estatal d’Associacions de Gestors Culturals (FEAGC)

La AGCPV és membre de la Federació Estatal d’Associacions de Gestors Culturals des de la seua creació i participa activament de les seues accions i activitats.

L’Associació de Gestors i Gestores Culturals del País Valencià és una entitat cultural integrada per professionals dedicats a la gestió de la cultura en la Comunitat Valenciana.

Té com a principals objectius reivindicar la figura dels professionals de l’àmbit cultural com a treballadors i treballadores específics, mitjançant la inclusió dels seus llocs de treball en les plantilles de l’administració pública, en les empreses nascudes de la iniciativa privada o en entitats i associacions del sector cultural. Així com, fomentar la cultura en tots els seus àmbits contribuint a promoure la creació, la difusió i la participació ciutadana en la vida cultural com a estratègia de desenvolupament social, econòmic i cultural, posant especial atenció a l’ús de la llengua i la cultura autòctona

L’AGCPV es va constituir l’any 1992 i en l’actualitat compta amb més de setanta socis i sòcies de tota la Comunitat Valenciana, que desenvolupen la seua activitat professional en l’administració pública, en l’empresa privada o en entitats i associacions del sector Cultural, de tots els àmbits artístics i culturals.

Des de la seua creació, ha realitzat nombroses accions formatives, forma part de la “Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales” i participa en estudis, projectes i comissions de treball amb diferents institucions públiques i privades.