Objectius

  • Reivindicar la figura dels professionals de l’àmbit cultural com a treballadors i treballadores específics, mitjançant la inclusió dels seus llocs de treball en les plantilles de l’administració pública, en les empreses nascudes de la iniciativa privada o en entitats i associacions del sector cultural.
  • Fomentar la gestió cultural en tots els nivells de l’administració pública, del sector empresarial i del teixit social, com a estratègia de desenvolupament social, econòmic i cultural, posant especial atenció a l’ús de la llengua i la cultura autòctona.
  • Afavorir la normalització professional dels seus membres per tal d’aconseguir el reconeixement laboral.
  • Defensar els interessos dels seus membres en tots els àmbits on treballen.
  • Fomentar l’intercanvi d’experiències per tal d’ampliar els coneixements i la preparació, alhora que facilitar la relació personal entre els seus associats i amb altres associacions i col·lectius professionals afins.
  • Contribuir al progrés i a la cooperació dins del camp de la gestió cultural mitjançant estudis d’investigació, informació de noves tècniques, relacions amb entitats estatals i internacionals, i procurar la promoció d’iniciatives de caràcter formatiu per tal d’afavorir el permanent reciclatge professional.
  • Reivindicar la presència de l’Associació en els òrgans consultius de les diferents institucions, junt amb altres associacions i col·lectius professionals afins.
  • Establir marcs d’interlocució amb les administracions públiques pel que fa a planificació, desenvolupament i avaluació de les polítiques culturals que tinguen com a destinataris els ciutadans.
  • Promoure marcs de debat i reflexió sobre el desenvolupament de les polítiques i accions culturals públiques i privades, afavorint la participació democràtica, la cooperació, la solidaritat i el respecte a la diferència cultural.