Nova marca de l’AGCPV

L’Associació de Gestors i Gestores Culturals del País Valencià (AGCPV) inicia la renovació de la seua imatge, impulsant una nova marca per a definir-la. El disseny de la nova imatge ha estat realitzat per l’ESTUDI MERIENDA.

En la nova marca destaca, principalment, la idea de «GESTIÓ CULTURAL», les inicials G i C són els elements sobre els quals s’estructuren totes les propostes del disseny. Partint de la imatge anterior, que també destacava aquestes inicials en el logotip, s’ha treballat per fer una evolució cap a propostes d’imatge més actuals.

D’altra banda, també en la denominació que acompanya a la imatge, «ASSOCIACIÓ VALENCIANA DE PROFESSIONALS DE LA CULTURA», s’ha volgut actualitzar el concepte, seguint l’evolució que en els últims anys s’està utilitzant en la terminologia del sector cultural. El concepte de gestió cultural es treballa des de molts àmbits de la cultura i, actualment, s’utilitza més el terme «professionals de la cultura» per a referir-se als treballadors i treballadores que fan gestió en l’àmbit de la cultura.

Amb aquest canvi, l’AGCPV inicia un camí de modernització i obertura als nous professionals que, des de molts nivells i estructures organitzatives, estan actualment treballant en aquest sector cultural.