Un país de cultures

L’Associació de Gestors i Gestores Culturals del País Valencià (AGCPV) col·labora amb el Vicerectorat de Cultura i Esport de la Universitat de València i la Direcció General de Cultura i...

Professionalització en la gestió cultural

La FEAGC (Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales) ha creat recentment una comissió de treball sobre professionalització en la gestió cultural, en la qual participa activament...

Jornada profesional en GiroscòPICA

L’Associació de Gestors i Gestores Culturals del País Valencià (AGCPV) col·labora en l’organització d’una jornada de formació i encontre de professionals, celebrada en l’espai...