Professionalització en la gestió cultural

La FEAGC (Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales) ha creat recentment una comissió de treball sobre professionalització en la gestió cultural, en la qual participa activament l’Associació de Gestors i Gestors Culturals del País Valencià (AGCPV).

Aquesta comissió pretén analitzar i visibilitzar el modus operandi dels gestors culturals, el tipus de vinculació contractual entre els executors de la tasca i els seus contractants, el tipus d’activitats demandades, o la naturalesa de les institucions contractants (estatals, autonòmiques, locals o privades en qualsevol dels seus perfils). Per això és fonamental el treball que està desenvolupant la comissió, en la qual s’han integrat representants de les associacions membres de la FEAGC, un representant del Ministeri de Cultura i Esport, un representant de la FEMP i un representant de Gabeiras i associats.

La iniciativa forma part del projecte de creació d’un «Observatori de la gestió cultural i bones pràctiques». Aquest observatori té com a objectiu prioritari l’anàlisi de la realitat de la gestió cultural, en general, i de les bones pràctiques dutes a terme en aquest sector, en particular. Busca la informació que contribuïsca a visualitzar els impactes reals d’aquesta professió i a preveure escenaris futurs, així com la seua contribució real a l’economia de l’estat espanyol, la seua aportació al PIB i l’ocupació generada.

La proposta, creada i liderada per FEAGC amb el suport del Ministeri de Cultura, pretén integrar a diferents entitats i organitzacions professionals que permeten aconseguir els objectius plantejats.