Procediment d’inscripció

Els interessats podran sol·licitar la inscripció aportant la següent documentació:

Enviar tota aquesta documentació per correu electrònic a: agcpv@agcpv.es.

La Comissió Executiva de l’AGCPV estudiarà cada petició i resoldrà les admissions.

Les admissions seran comunicades als interessats i es procedirà al cobrament de la quota anual de 60€*. A partir d’aquest moment seran socis de ple dret i se’ls inclourà en totes les comunicacions.

 

*Reducció al 50% per a aturats.