Qui pot associar-se?

Existeixen 2 vies per a poder ser soci de la AGCPV:

Via estudis

  • Estar en possessió d’estudis de grau i/o llicenciatura en Gestió Cultural per qualsevol de les universitats del territori nacional.
  • Estar en possessió del títol de Màster en Gestió Cultural atorgat per qualsevol de les universitats del territori nacional.
  • Estar en possessió del títol de Tècnic Especialista en Animació Soci-Cultural atorgat per les escoles de Formació Professional del territori nacional.

Via experiència professional

Comptar amb almenys dos anys d’experiència professional en disseny, gestió i desenvolupament de projectes culturals, en l’àmbit públic o privat. L’experiència haurà de ser demostrable amb relació contractual o amb documentació acreditativa.