Llibre Blanc de Bones Pràctiques en Gestió Cultural

Un dels actes més importants de la III CONFERÈNCIA PER LA CULTURA”, organitzada per la Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales (FEAGC), ha estat la presentació de l’esborrany del “Libro Blanco de Buenas Prácticas en Gestión Cultural”, elaborat en un procés de debat obert a tot el sector professional per redactar-ho de forma col·laborativa. L’equip de redacció està dirigit per Rafael Morales Astorga i coordinat per Juan Antonio Jara Soria.

La finalitat del “Libro Blanco” és reforçar les metodologies de la gestió cultural, fent-les més efectives, eficients, transparents i recognoscibles, com a mitjà per a afrontar els avanços necessaris per a la consolidació de la professió. És, per tant, una eina estratègica i operativa per al desenvolupament responsable, fructífer i estable de polítiques culturals, així com de dinàmiques empresarials, associatives i comunitàries.

Es tracta de fixar les bases perquè els processos de gestió cultural es facen amb qualitat verificable i avaluable.

Altres objectius específics són:

  • Promoure la responsabilitat efectiva per part de les persones dedicades a aquesta professió de cara a tres instàncies: artística-cultural, social i institucional.
  • Donar eines útils per a posar en pràctica la transversalitat a la qual està abocada l’exercici d’aquesta professió.
  • Formalitzar la professió conforme a la complexa legislació relativa a la cultura.
  • Comunicar a la societat el paper de la gestió cultural com a element constituent del seu sistema cultural, social i polític.
  • Implicar l’acció de la gestió cultural professional en els diferents dispositius institucionals que vénen a garantir el bé comú en la nostra societat.
  • Establir un paquet de serveis culturals definit i recognoscible, així com procurar un protocol d’indicadors de qualitat de la gestió cultural.

Podeu accedir al “Libro Blanco” en :

http://conferenciacultura.es/libro-blanco-de-buenas-practicas/

El procés de creació del text està obert a les aportacions individuals, d’organitzacions o d’entitats. Per a les aportacions, és necessari contactar amb Juan Antonio Jara al correu electrònic: jara@diavolocultura.com.