“Els Públics com a eix vertebrador de l’estratègia de màrqueting i comunicació”

L’Associació de Gestors Culturals del País Valencià (AGCPV)  junt amb  l’Institut Valencià de Cultura de la Generalitat Valenciana – CulturArts, dins del seu programa «BONES PRÀCTIQUES EN GESTIÓ CULTURAL», organitza una jornada formativa dirigida a professionals de la gestió cultural, baix el nom “Els públics com a eix vertebrador de l’estratègia de màrqueting i comunicació”.

 Inscripció gratuïta i per ordre d’arribada.

Característiques de la sessió

La Jornada Formativa serà impartida per PEPE ZAPATA, soci consultor de TEKNECULTURA i es realitzarà el 22 de febrer de 2017 de 10 a 14 h i de 16 a 19 h, a la seu de CulturArts en València.
Estarà estructurada en dues sessions: una sessió més teòrica i conceptual (pel matí, 4 hores) i una sessió pràctica i de debat (per la vesprada, 3 hores). Es combinarà l’explicació de metodologies i eines amb l’anàlisi de bones pràctiques i la resolució de casos pràctics. Es facilitarà un dossier amb el contingut de la jornada.

Els continguts estan pensats per a aconseguir diferents objectius:

• Pensar estratègicament en el canvi de paradigma del màrqueting i la comunicació que comporta pensar i prioritzar la relació amb els públics i les comunitats dels nostres projectes culturals i artístics.
• Implementar, amb criteris estratègics, metodologies, eines i tècniques que permeten optimitzar la gestió dels públics de les arts i la cultura.
• Aplicar metodologia de gestió de públics a partir de conceptes com segmentació, captació, retenció i fidelització.

Als continguts es treballaran diferents temes:

• De l’estratègia als valors, dels valors a la comunicació, de la comunicació al màrqueting, del màrqueting tradicional al màrqueting de continguts i relacional
• Gestió de públics i comunitats.
• Segmentació, captació, retenció i fidelització.
Engagement i empoderament.
• Estratègia CRM: de dades a informació, d’informació a coneixement.
• Estratègia analítica.
• Bones pràctiques.