Situació actual de les Arts Escèniques Valencianes

L’Associació de Gestors Culturals del PV participa en el debat “Situació actual de les Arts Escèniques Valencianes. Reptes de futur”, organitzat per l’Observatori  Valencià de les Arts Escèniques i celebrat al Club Diario Levante

En el debat participen representants dels diferents col·lectius integrants de l’Observatori: Juli Disla (Associació d’Actors i Actrius Professionals Valencians), Patricia Pardo (Associació de Professionals de Circ de la Comunitat Valenciana), Ana Extremiana (Associació Valenciana d’Empreses de Dansa), Mª Angeles Fayos (Associació Valenciana d’ Empreses Productores de Teatre i Circ),  Jorge Affranchino (Federació d’Espais Teatrals Independents), Isabel Villagar (Asociación de Músicos Profesionales de España) i Miquel Santamaria (Associació de Gestors i Gestores Culturals del País Valencià)

Es constata que dins de la gravetat de la situació per la qual estan passant tots els sectors econòmics i l’economia familiar dels espanyols, el sector de la Cultura en general i de les Arts Escèniques en particular, estan patint especialment els efectes de la crisi des de fa temps i per partida doble. Una sèrie de factors estan afectant el sector professional de les Arts Escèniques a la Comunitat Valenciana, circumstància que està portant a una situació límit que potencia la seua progressiva i accelerada desaparició. El sector continua en “caiguda lliure” accelerada especialment per les polítiques públiques dels últims anys i les nefastes conseqüències de l’augment d’IVA, que reduïx alarmantment els ingressos i augmenta els impostos

Enfront d’aquesta situació, la professió valenciana han aconseguit reunir a tots els col·lectius importants del sector i han constituït l’OBSERVATORI VALENCIÀ DE LES ARTS ESCÈNIQUES. Aquest organisme, presentat en la passada edició de la Fira de Teatre de Tàrrega, naix amb el propòsit d’estructurar un mecanisme que facilite el seguiment permanent de les Arts Escèniques a la Comunitat Valenciana, avaluant l’estat del col·lectiu escènic a cada moment i proposant accions per a revitalitzar el sector.

Entre els seus objectius principals cal assenyalar: Constituir una comissió permanent que estudie l’estat de les arts escèniques a la Comunitat Valenciana i propose accions per al seu desenvolupament; afavorint el treball en comú per a la revitalització del sector escènic valencià; vetlar perquè la Generalitat Valenciana no es desentenga del seu compromís necessari amb la cultura i amb les arts escèniques; aconseguir que totes les decisions de les administracions públiques en matèria d’arts escèniques, es tracten de manera consensuada amb el sector privat; denunciar les males pràctiques polítiques que estan contribuint a conduir a l’escena valenciana a una situació límit; realitzar totes aquelles accions que, conjuntament els col·lectius implicats, s’estimen oportunes amb el propòsit de sensibilitzar a l’opinió pública, així com per a cercar i aplicar solucions de consens, que frenen la progressiva deterioració actual, possibiliten la recuperació del públic i una oferta digna per a la nostra societat.

Una de les primeres accions que recolza i impulsa l’Observatori és la realització del “Congrés Valencià d’Arts Escèniques: Mirant cap al Futur” que es realitzarà en el context la Mostra de Teatre d’Alcoi 2012. Amb l’objectiu de contribuir a la creació de forums de coneixement i debat entre els professionals implicats en el sector, on estudiar propostes d’actuació, innovació i noves vies de producció, distribució i exhibició de les Arts Escèniques.