La gestió de la prevenció i les emergencies en locals públics

Jornada  informativa per a professionals del sector cultural

Les qüestions de seguretat i prevenció d’emergències en espais socioculturals està cada dia més d’actualitat. La gran quantitat d’actes que se celebren i la diversitat de les activitats que es desenvolupen en l’àmbit cultural, tant en espais públics com privats, fan necessari la formació dels professionals del sector per a la correcta aplicació de la normativa vigent en aquests temes.

Els professionals de la cultura han de ser cada dia més conscients de la necessitat primordial de l’aplicació de les mesures de seguretat, emergències i prevenció de riscos -a més a més de les responsabilitats essencials- com a valor afegit al servei que es dóna des dels equipaments culturals.

Amb la intenció de conéixer la situació actual, les normatives vigents, les seues normes d’aplicació i les obligacions i responsabilitats dels diferents professionals del sector cultural,  l’Associació de Gestors Culturals del PV va organitzar aquesta jornada informativa i de treball “La gestió de la prevenció i les emergències en locals públics; Especial referència als locals d’àmbit sociocultural”.

Impartida pels professionals de reconeguda formació i experiència: Ignacio Rosat Aced (director de recursos humans de l’Administració Local, amb una experiència de vint-i-tres anys, especialitzat en prevenció de riscos laborals i seguretat, professor de l’Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències i autor de nombroses publicacions sobre el tema) i Juan José Agún González (enginyer en electrònica industrial i automàtica, és Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals -amb les tres especialitats preventives-, ha participat com a ponent en congressos a nivell nacional i internacional, com a docent col·labora amb la Universitat de València en el Màster Universitari de PRL).

La Jornada va reunir prop de mig centenar de professionals del sector i es va celebrar el 16 d’abril de 2013 al Centre de Cultura Contemporània OCTUBRE de la ciutat de València. Va comptar amb la col·laboració de l’empresa ACONSELA S.L. experta en la assessoria i consultoria en prevenció de riscos laborals, seguretat i recursos humans  als ajuntaments.