La FEAGC s’incorpora al Consell Estatal de les Arts Escèniques i de la Música

La reivindicació de la Federació Estatal d’Associacions de Gestors Culturals (FEAGC) es va materialitzar el passat 31 d’octubre amb la publicació en el B.O.E. de l’Ordre ECD/2006/2013, de 23 d’octubre, del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per la qual es nomena a José Vicente Urabayen vocal del Consell Estatal de les Arts Escèniques i de la Música en representació de la Federació Estatal d’Associacions de Gestors Culturals.

El Consell Estatal de les Arts Escèniques i de la Música és un òrgan col·legiat de caràcter representatiu i assessor, dependent de l’Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música (INAEM), que pretén canalitzar la participació i col·laboració dels sectors de les arts escèniques i musicals i de les diferents Administracions Públiques amb l’Administració General de l’Estat. Està constituït per representants de les associacions i organitzacions dels sectors de la música, la dansa, el teatre i el circ, de l’administració estatal, autonòmica i local, i vocals seleccionats en atenció al seu reconegut prestigi i experiència.

La FEAGC venia reivindicant l’entrada en aquest òrgan de participació i col·laboració per considerar valuosa la visió que des del món de la gestió cultural es podia oferir, al mateix temps que la seua presència contribuiria al reconeixement i dignificació de la professió.

Amb aquesta incorporació es dóna veu a totes les associacions incloses en la FEAGC, entre les quals es troba l’Associació de Gestors Culturals del País Valencià (AGCPV)