II Conferència Estatal de la Cultura

L’AGCPV, com a membre de la Federació Estatal d’Associacions de Gestors Culturals –FEAGC-, participa en l’organització de la II Conferència Estatal de la Cultura.

Es tracta de reflexionar i debatre sobre els reptes que el sector cultural afronta, i aportar idees i assenyalar tendències que permeten millorar la capacitat creativa, social i econòmica del sector cultural en benefici del desenvolupament cultural de la ciutadania.

L’objectiu principal és generar un debat ampli amb la participació de les entitats, organitzacions, associacions i professionals del sector. I concretar els resultats d’aquest debat en un acord de mínims sobre què fer per a potenciar la cultura com a factor de creixement. Un document comú que tots els sectors culturals puguem impulsar i defensar, un Pacte per la Cultura.

Existeixen diverses vies de participació:
• Via de participació Associativa
• Via de participació –online- individual
• Assistència a la “II CONFERÈNCIA PER LA CULTURA”. Pamplona 5 i 6 de març

En la pàgina web: http://feagc.com/index.php/ii-conferencia-de-la-cultura/

trobareu tota la informació en relació a la Conferència, així com el butlletí d’inscripció. També els mecanismes de participació en l’elaboració del Pacte per la Cultura http://feagc.com/index.php/pacto-por-la-cultura
La Conferència explica, per a la seua organització, amb ajuda econòmica de la Direcció general de Política i Indústries Culturals i del Llibre de la Secretària d’Estat de Cultura del Govern d’Espanya i de la Direcció general de Cultura del Govern de Navarra.