Gestors Culturals en la XXV Mostra de Teatre d’Alcoi

La XXV Mostra de Teatre d’Alcoi proposa una intensa i atractiva agenda d’activitats professionals, per a seguir situant la cita teatral alcoiana com un dels esdeveniments més ineludibles per a programadors, productors, companyies i responsables de sales.

Entre les seues activitats, un any més, es troba una Jornada Professional que reuneix a Gestors Culturals de la Comunitat Valenciana, organitzada per l’Associació de Gestors i Gestors Culturals del País Valencià. Va tenir lloc el dimarts 2 de juny en el Centre Cultura i es van tractar diferents temes relatius a la situació actual de la professió i les activitats de la AGCPV.