Gestors Culturals en la Mostra de Teatre d’Alcoi

Un any més la Mostra de Teatre d’Alcoi proposa una intensa i atractiva agenda d’activitats professionals, per a seguir situant la cita teatral alcoiana com un dels esdeveniments més ineludibles per a programadors, productors, companyies i responsables de sales.

En la seua programació teatral s’ha realitzat una acurada selecció d’espectacles de teatre infantil, juvenil i familiar, amb una important varietat quant a territoris d’origen dels muntatges que es presenten. Sis comunitats autònomes diferents, a més de la valenciana, han posat en escena les seues interessants propostes.

Entre les seues activitats, un any més, es troba una Jornada Professional que reuneix a Gestors Culturals de la Comunitat Valenciana, organitzada per l’Associació de Gestors i Gestors Culturals del País Valencià. Va tenir lloc el dijous 29 de maig en el Centre Cultura i es van tractar diferents temes relatius a la situació actual de la professió i al paper de la AGCPV en l’Observatori Valencià de les Arts Escèniques