Encontres FEAGC- València

El dissabte 13 de febrer es va celebrar, al Centre Cultural La Nau de la Universitat de València, un encontre de professionals del sector cultural, dintre del projecte MIRADAS TRANSVERSALES. ENCUENTROS FEAGC DE TRABAJO Y PROPUESTAS, impulsat per la Federació Estatal d’Associacions de Gestors Culturals (FEAGC) i l’Associació de Gestors i Gestores Culturals del País Valencià (AGCPV), amb la col·laboració del Ministeri de Cultura, la Generalitat Valenciana, la Universitat de València i altres associacions de gestors culturals, entitats i institucions de l’estat espanyol.

El tema a tractar en l’encontre realitzat a València va ser “Entre la cultura oberta i els drets d’autor. Procomú i propietat intel·lectual, pols oposats?”

L’encontre el va presentar Ana Velasco, presidenta de la Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales (FEAGC), María Luisa Serra, Presidenta de l’Associació de Gestors i gestores Culturals del País Valencià (AGCPV) i Antonio Ariño, Vicerector de Cultura i Igualtat de la Universitat de València.

Per a tractar el tema es va comptar amb la intervenció inicial de JUAN M. DE FARAMIÑAN FERNÁNDEZ-FÍGARES, llicenciat en Dret per la Universitat de Granada i especialista en el tema, qui va realitzar una introducció al marc legal i les diferents fórmules que intenten cercar un equilibri entre els drets individuals d’accés al patrimoni cultural i els drets de l’autor i del conjunt de creadors.

Després de la ponència, es va obrir un debat entre els assistents. Professionals del sector cultural, representants de diferents associacions del sector, dels moviments ciutadans, de les administracions públiques, de la universitat. El debat el va moderar Francesc Cabañes, gestor cultural.