Elegida la nova comissió executiva de l’AGCPV

L’AGCPV va celebrar el passat 20 de novembre l’assemblea anual de l’entitat, en la qual van ser triats els membres de la nova Comissió Executiva. Posteriorment, en la primera reunió de la Comissió Executiva, han sigut triats els càrrecs:

President: José Mª Bullón Torres

Vicepresidenta: Mª Ángeles Marchirant Vila

Secretària: Mariam Varea Grau

Tresorera: Anna B. Espasa Alcanyís

Vocals:

  • José Ayelo Pérez
  • Eudald González Casanova
  • Teresa JuanTato
  • Carlos Madrid Castillo
  • Mar Jiménez Nadal
  • Joangre Maria i Femenia
  • Mª José Hernández Mora
  • Antoni Valesa Monfort

La nova comissió executiva mescla l’experiència i la joventut, la interdisciplinarietat, la territorialitat, la igualtat de gènere, el sector públic i privat, la varietat d’institucions i de formacions, la diversitat de procedències, que procuren un mestissatge necessari. Necessari i fonamental en l’àmbit en el qual treballen, en l’àmbit canviant, renovable, experimental, com és el de la cultura.