Noves pràctiques en Cultura

Representants de l’Associació de Gestors i Gestors Culturals del PaísValencià s’han reunit amb els nous càrrecs públics electes de la Conselleria de Cultura.

En les diferents reunions que s’han realitzat, s’ha presentat l’associació, les activitats que el col·lectiu realitza i s’han analitzat diferents temes relatius al reconeixement professional dels Gestors Culturals i a la situació actual de la Gestió Cultural en el nostre territori.

D’altra banda, s’han fet propostes de millora en la gestió dels projectes culturals de les administracions públiques i sobre la implantació de codis de bones pràctiques en la gestió cultural.