Jornada “Nova Llei de Règim Local. Conseqüències en el sector Cultural”.

L’Associació de Gestors Culturals del PV, seguint el seu programa de debat i suport a la formació de professionals del sector cultural, ha organitzat una Jornada  de treball per analitzar l’impacte de la nova Llei de Règim Local i les seues conseqüències sobre el Sector Cultural i els professionals de la Gestió Cultural

La Jornada es va realitzar el passat 14 d’octubre, en l’espai de l’OCTUBRE Centre de Cultura Contemporània de València

La Jornada va comptar amb la participació de JULIO CONESA MARTÍ, responsable d’Administració Local de CCOO PV, que feu una exposició sobre el tema, tractant els temes:

  • Context en el qual es materialitza la Reforma de l’administració local
  • Procés de l’elaboració de la Reforma
  • Situació actual
  • Conseqüències previsibles a curt, mitjà i llarg termini.

Posteriorment es va obrir un torn de preguntes i debat entre els assistents