El Servei Públic d’Ocupació reconeix l’epígraf de “Gestor Cultural”

El reconeixement professional ha sigut una reivindicació històrica tant en la nostra associació AGCPV com en la Federació Estatal d’Associacions de Gestors Culturals (FEAGC) que des de fa anys ha estat exigint i treballant pel reconeixement de la professió del Gestor Cultural, i concretament amb la sol·licitud del reconeixement de l’epígraf de “Gestors Culturals” a nivell estatal i en els serveis d’ocupació.

D’aquesta manera, en el mes de juny de 2012 els Serveis Públics d’Ocupació han comunicat que els participants en el Grup de Seguiment de Taules del Sistema d’Informació dels Serveis Públics d’Ocupació han acordat incloure en la Classificació Ocupacional SISPE 2011 (CO-SISPE 2011) la professió de “Gestor Cultural”.

La denominació de la nova ocupació és “Gestors Culturals”. El grup primari de 4 dígits (epígraf de la CNO-11 de l’INE) en el qual s’inclou l’ocupació és el 3713. El codi complet a 8 dígits és 37131078. L’ús de l’epígraf és possible, ha entrat en vigor en totes les comunitats autònomes i ja pot ser utilitzat pels sol·licitants d’ocupació a qualsevol servei públic d’ocupació.