Congrés Valencià d’Arts Escèniques. “Mirant cap al Futur”

La XXII MOSTRA DE TEATRE D’ALCOI ha acollit la celebració del CONGRÉS VALENCIÀ D’ARTS ESCÈNIQUES, amb l’objectiu de contribuir a la creació de fòrums de coneixement i debat compartit pels professionals implicats, on estudiar propostes d’actuació quant a la innovació i les noves vies de producció, distribució i exhibició d’Arts Escèniques.

El Congrés, celebrat del 28 al 30 de novembre de 2012, ha reunit a més d’un centenar de professionals de les diferents àrees de treball que conformen les arts escèniques: autors, actors, ballarins, directors, productors, tècnics, companyies, distribuïdors, programadors, sales d’exhibició, universitats, …

El Congrés ha estat pensat com un diàleg obert, més que no com a ponències o contribucions teòriques. S’ha estructurat en taules de debat que han tractat diversos temes:

  • SITUACIÓ ACTUAL DE LES ARTS ESCÈNIQUES VALENCIANES. REPTES DE FUTUR. CREACIÓ – PRODUCCIÓ
  • SITUACIÓ ACTUAL DE LES ARTS ESCÈNIQUES VALENCIANES. REPTES DE FUTUR. DISTRIBUCIÓ-EXHIBICIÓ
  • MODELS DE GESTIÓ D’ESPAIS TEATRALS, PROBLEMÀTIQUES I  OPORTUNITATS
  • LÍNIES DE COL·LABORACIÓ, CIRCUITS I FÓRMULES DE DISTRIBUCIÓ EN ARTS ESCÈNIQUES
  • ALTERNATIVES DE TREBALL EN XARXA PER AL FOMENT DE LES ARTS ESCÈNIQUES MÉS ENLLÀ DE LA PROGRAMACIÓ
  • FESTIVALS ESCÈNICS VALENCIANS. VIABILITAT I ALTERNATIVES
  • GESTIÓ MUNICIPAL EN ARTS ESCÈNIQUES

A les taules s’ha comptat amb la participació de diferents professionals que han tractat el tema de cada taula des de la seua perspectiva, iniciat un diàleg en la taula que després ha estat obert  a tots els assistents.

Els objectius principals en tractar cadascuns dels temes ha estat, en primer lloc,  la identificació de problemàtiques i temes clau que configuren la realitat actual de les arts escèniques valencianes i, en segon lloc, l’anàlisi de les iniciatives que s’estan duent a terme per contrarestar la situació actual i el plantejament de propostes noves per al futur del sector escènic.

El caràcter de debat obert que ha tingut el Congrés ha facilitat una major diversitat i riquesa en les aportacions. La gran quantitat de participants en les taules i la participació dels assistents en el debat ha possibilitat una recollida de gran quantitat de matisos sobre cada tema.

http://www.mostrateatre.com/2012/index.htm